ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA

 

Straipsnių autoriams:

STRAIPSNIO RENGIMO ŠABLONAS (*.docx)

AUTORYSTĖS DEKLARACIJA (*.docx)

Informuojame, jog nuo 2023-ųjų metų keitėsi straipsnio šablonas ir reikalavimai straipsniams. Prašome atkreipti į tai dėmesį ir straipsnius rengti vadovaujantis naujausiais reikalavimais.

Konferencijos organizatoriai
__________________________________________

Straipsnių recenzentams:

RECENZIJOS FORMA

__________________________________________

Pranešėjams:

Pranešimai konferencijoje gali būti žodiniai arba stendiniai.

Žodinių ir stendinių pranešimų pristatymai rengiami lietuvių arba anglų kalbomis. Rengiant pristatymus lietuvių kalba, vaizdinė medžiaga (paveikslai, lentelėlės), lentelių ir paveikslų pavadinimai taip pat pateikiami ir anglų kalba, kaip numatyta straipsnio rengimo reikalavmuose.

STENDINIO PRANEŠIMO RENGIMO ŠABLONAS (*.pptx)