ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA

 

Svarbios datos:

 • iki 2024 m. vasario 9 d. užpildyti konferencijos dalyvio(ių) registracijos kortelę internetu su straipsnio ar pranešimo santrauka (ne daugiau 200 žodžių), nurodant pageidaujamą sekciją;
 • iki 2024 m. kovo 4 d. el. paštu atsiųsti reikalavimus atitinkantį (sumaketuotą, ne daugiau 6 psl.) mokslinį straipsnį (zmogaus.sauga@vdu.lt). Straipsniai bus recenzuojami mokslo komiteto narių;
 • iki 2024 m. kovo 20 d. pateikti:
  • galutinę parengto straipsnio elektroninę versiją;
  • autorystės deklaraciją;
  • dalyvio mokesčio mokėjimo nurodymo kopiją;
  • autorių atsakymus į recenziją (jei reikalinga).
 • iki 2024 m. kovo 29 d. redakcinės kolegijos sprendimas apie straipsnio spausdinimą.