ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA

 

Konferencijos organizacinis komitetas

Komiteto pirmininkas – dr. Gediminas Vasiliauskas
Administratorė – Nijolė Poškienė

Nariai:

Akad. prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška
Akad. prof. dr. Egidijus Šarauskis
Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė
Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė
Prof. dr. Laima Česonienė
Prof. dr. Vitas Marozas
Prof. dr. Zita Kriaučiūnienė
Doc. dr. Ramūnas Mieldažys
Doc. dr. Sidona Buragienė

Otilija Miseckaitė