ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023

 

Konferencijos organizacinis komitetas

Komiteto pirmininkas – dr. Gediminas Vasiliauskas
Administratorė – Nijolė Poškienė

Nariai:

Akad. prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška
Akad. prof. dr. Egidijus Šarauskis
Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė
Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė
Prof. dr. Laima Česonienė
Prof. dr. Vitas Marozas
Doc. dr. Zita Kriaučiūnienė
Dr. Ramūnas Mieldažys
Dr. Sandra Saunoriūtė

Otilija Miseckaitė