ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023

Konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“ akimirkos

2022 m. gegužės 4-6 dienomis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijoje ir Botanikos sode vyko 28-osios Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“ renginiai.

Kasmetinė konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga“ organizuojama pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas. Konferencijos tikslas yra aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus tarp mokslininkų ir studentų, žemės ir miškų ūkio, gamtos, sveikatos ir kitų sričių specialistų, akcentuojant žmonių saugos ir aplinkos apsaugos svarbą. Konferencijos darbas vyko trijose sekcijose ir dviejuose seminaruose.

Gegužės 4-ąją dieną konferencija tradiciškai prasidėjo VDU Botanikos sode, kuriame startavo konferencijos sekcijos „Aplinka ir sveikata“ darbas bei seminaras „Vaistinių augalų paieška ir jų taikymas SARS-CoV-2 prevencijai ir gydymui“. Tiek šios sekcijos darbas, tiek ir seminaras ypač paskutiniu metu aktualia tematika susijusia su SARS-CoV-2 prevencija sulaukė itin didelio dalyvių dėmesio. Antrąją dieną konferencijos darbas persikėlė į VDU ŽŪA, kur darbas vyko konferencijos sekcijose „Biosistemų inžinerija“ ir „Ekologija, darni miškininkystė“ bei plenarinis konferencijos posėdis. Trečiąją konferencijos dieną konferencijos dalyvius VDU ŽŪA Miškų ir Ekologijos fakultetas bei VĮ Valstybinių miškų urėdija pakvietė į seminarą skirtą supažindinti konferencijos dalyvius su vienu unikaliausių Lietuvoje rezervatų, Punios šilu, kuriame saugomas unikalus gamtinis kraštovaizdis su vertingais augalijos ir gyvūnijos kompleksais.

Konferencijoje diskutuota įvairiomis tematikomis, susijusiomis su techniniais ir technologiniais sprendimais tausojančiai gamybai ir perdirbimui bei tiksliajai žemdirbystei, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, vandens inžinerijos problemomis, gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimais, biologinės įvairovės  agro, hidro ir miško ekosistemose klausimais, aptartos miško auginimo, apsaugos ir daugiatikslio naudojimo, rekreacinės miškininkystės, medžioklėtyros ir kitos aktualijas.

Konferencijos metu pristatyti moksliniai straipsniai išleisti mokslo straipsnių rinkinyje „Žmogaus ir gamtos sauga 2022 / Human and Nature Safety 2022“, referuojamame Central & Eastern European Academic Source (EBSCO) duomenų bazėje. Leidinyje šiais metais iš viso publikuoti 56 originalūs moksliniai straipsniai. Konferencijos renginiuose iš viso buvo pristatyta virš 90 žodinių ir stendinių pranešimų, seminaruose ir sekcijų darbe iš viso dalyvavo daugiau nei 300 klausytojų. Pagrindinis konferencijos organizatorius yra Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Lietuvos Mokslų Akademija.

 Konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“ akimirkos

 

Apie konferenciją taip pat skelbia: