ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA

 

ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA

ISSN 2538-9122 (Online)
ISSN 1822-1823 (Print)

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga išeina 1 kartą per metus,
Spausdinta versija leidžiama nuo 2000 m., online versija nuo 2016 m.
Straipsniai yra recenzuojami.

Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatų ar problemų skelbimas, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams (ypač jauniesiems) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir žemės bei miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugios ir sveikos aplinkos, gyvensenos bei gamtos apsaugos nuostatas.

Konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“ vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiagos rinkinyje “Žmogaus ir gamtos sauga” spausdinami originalūs neskelbti straipsniai, nagrinėjantys ergonomikos, profesinės saugos, tausojančių technologijų, aplinkos apsaugos inžinerijos, aplinkos ir sveikatos, ekologijos, darnios miškininkystės ir kitas su žmogaus ir gamtos sauga susijusias problemas.

Konferencijos organizavimą kuruoja VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra.

Konferencijos organizatorių adresas:
VDU ŽŪA, Inžinerijos fakultetas, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra,
Studentų g. 15a-204, LT-53362, Akademija, Kauno raj.,
Telefonas (8-37) 75 23 57
El. paštas: zmogaus.sauga@vdu.lt