ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA

 

Maloniai visus kviečiame dalyvauti Vytauto Didžiojo Universiteto organizuojamoje 30-ojoje tarptautinėje mokslinėje­–praktinėje konferencijoje “ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2024”, kuri vyks 2024 m. gegužės 8–10 dienomis. Konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA“ vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas bei minint Žemės ūkio akademijos ir Lietuvos universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus šimtmečius (1924–2024).

Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus tarp mokslininkų ir studentų, žemės ir miškų ūkio, gamtos, sveikatos ir kitų sričių specialistų, akcentuojant žmonių saugos ir aplinkos apsaugos svarbą.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

KONFERENCIJOS STRAIPSNIŲ RINKINYS

Konferencijos sekcijos:

 1. Biosistemų inžinerija (2024 m. gegužės 9 d.):
  – techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
  – tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga;
  – technologijų sauga, profesinė rizika, ergonomika;
  – vandens inžinerija.
 2. Aplinka ir sveikata (2024 m. gegužės 8 d.):
  Skirta pirmojo Lietuvos universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus 100-mečiui (1924–2024))
  – gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
  – biologinės įvairovės išsaugojimas, tyrimai, racionalus ir tvarus naudojimas.
 3. Ekologija, darni miškininkystė (2024 m. gegužės 9 d.):
  – agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
  – darnus vystymasis, saugomos teritorijos, žmogaus veiklos poveikis aplinkai;
  – miško auginimas, apsauga ir daugiatikslis naudojimas, rekreacinė miškininkystė;
  – medžioklėtyra, laukinių gyvūnų populiacijų valdymas.

Konferencijos seminarai:

 1. Vaistiniai, prieskoniai (aromatiniai) augalai: dabartinės tendencijos ir perspektyvos (2024 m. gegužės 8 d., VDU Botanikos sodas, 12:00-16:00)
  (Skirta Pirmojo Lietuvos universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus 100-mečiui (1924–2024))
  PRISIJUNGTI
  nuotoliniu būdu.
 2. Pažangūs agronomijos ir aplinkos inžinerijos moksliniai tyrimai bioekonomikos plėtrai (2024 m. gegužės 9 d. 13:00-16:00)
  PRISIJUNGTI nuotoliniu būdu.
 3. Žmogaus ir gamtos santykis (2024 m. gegužės 10 d., išvažiuojamasis seminaras).

Konferencijos pranešimų kalbos yra lietuvių ir anglų.

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA“ organizatoriai.