ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023

 

Konferencijos mokslo komitetas

Pirmininkas
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius akad. prof. habil. dr. J. Augutis

Pirmininko pavaduotojas
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros dr. G. Vasiliauskas

Nariai:

Dr. A. Aboltins, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas
Doc. dr. I. Adamonytė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. M. Arak, Estijos gyvybės mokslų universitetas
Prof. dr. S. Bielski, Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštine
prof. dr. R. Bleizgys, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. A. Comparetti, Palermo Universitetas
Prof. dr. L. Česonienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. L. Česonienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. R. Čingienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. habil. dr. R. Daubaras, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. A. Dėdelė, Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. R. Domeika, Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. A. Gavenauskas, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. habil. dr. R. Gražulevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. D. Yilmaz, Suleimano Demirelio universitetas
Prof. dr. E. Jarienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. A. Jasinskas, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. E. Jotautienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. N. Jurkonis, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. J. Kiršienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. Z. Kriaučiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. D. Karayel, Akdenizo universitetas
Prof. dr. S. Kukharets, Žitomiro agroekologijos nacionalinis universitetas, Ukraina
Prof. habil. dr. P. Łakomy, Poznanės gyvybės mokslų universitetas
Prof. dr. V. Marozas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos miškininkų sąjunga
Akad. prof. habil. dr. A. S. Maruška, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija
Doc. dr. J. Mašek, Čekijos gyvybės mokslų universitetas
Prof. dr. A. Mouazen, Gento universitetas
Prof. dr. A. Miceikienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. S. Mickevičius, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. R. Mieldažys, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. A. Paulauskas, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. J. Pekarskas, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. habil. dr. M. Pietrzykowski, Krokuvos žemės ūkio universitetas
Prof. dr. O. Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. N. Savickienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Prof. dr. D. Steponavičius, Vytauto Didžiojo universitetas
Prof. dr. J. Soucek, Žemės ūkio inžinerijos tyrimų institutas, Čekija
Akad. prof. dr. E. Šarauskis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademiją
Doc. dr. R. Vaisvalavičius, Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. E. Vaiciukevičius, Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. J. Valčiukienė, Vytauto Didžiojo universitetas