ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023

 

Organizing committee

Chairperson – dr. Gediminas Vasiliauskas
Administrator – Nijolė Poškienė

Members:

Acad. prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška
Acad. prof. dr. Egidijus Šarauskis
Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė
Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė
Prof. dr. Laima Česonienė

Prof. dr. Vitas Marozas
Assoc. prof. dr. Zita Kriaučiūnienė
Dr. Ramūnas Mieldažys
Dr. Sandra Saunoriūtė

Otilija Miseckaitė